Edward Ziaja

Edward Ziaja, pracuje na stanowisku Prezesa Zarządu w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. od 2007 r.. W Instytucie zajmował stanowiska: Dyrektor (2006-2007) Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i Kluczowych Klientów (2006), Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i Marketingu (2003-2006), I-szy Z-ca Dyrektora (1993-2003) Pełnomocnik Dyrektora ds. Marketingu (1992-1993); Kierownik Działu Marketingu (1990-1992) oraz Specjalista w Dziale projektowania Układów Automatyki (1989-1990). W okresie pracy w Instytucie był zaangażowany w działalność wynalazczą, za co został odznaczony Krzyżem Wynalazczości Królestwa Belgii. W okresie przekształcania Instytutu w spółkę z o.o. doprowadził do odbudowania pozycji rynkowej firmy, za co został odznaczony w 2008 r. Laurem Białego Tygrysa. Jako prezes od 2007 r. przyczynił się do rozwoju i pozycji spółki oraz wprowadzenia wielu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w polskiej energetyce. Był również zatrudniony na budowach za granicą, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie rozwoju energetyki w innych krajach W latach 1983–1989 na kontrakcie Budopol i Polservice Warszawa był zatrudniony jako Główny Inżynier w firmie algierskiej EPBTP SAIDA. W latach 1971–1981 był pracownikiem naukowym na stanowisku asystenta i starszego asystenta w Politechnice Wrocławskiej. Osiągnięcia zawodowe: autor i współautor 3 patentów oraz wzorów użytkowych i 8 nagród rektora za działalność naukową i wynalazczą w Politechnice Wrocławskiej, autorem i współautorem wdrożeń 10 patentów w elektroenergetyce polskiej oraz 25 prac publikowanych w prasie branżowej. Jest członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych, Karkonoski Klub Techniki i Racjonalizacji, SEP,