Marek Kałuski

Marek Kałuski

Marek Kałuski pracuje w Zakładzie Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu, Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, na stanowisku starszego specjalisty badawczo technicznego.
Studia wyższe na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1970 roku i w tym samym roku podjął pracę w Instytucie Łączności, gdzie pracuje nieprzerwanie do dziś.
W trakcie pracy w Instytucie Łączności zrealizował szereg prac badawczych, rozwojowych i konstruktorskich w dziedzinie metrologii, szczególnie metrologii antenowej,    a także sterowania pomiarowymi systemami antenowymi. Realizował prace dotyczące modelowania numerycznego rozkładu natężenia pola wokół antenowych źródeł pól EM. Specjalizuje się w metodach badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i systemów. Od 2006 roku prowadzi prace związane z badaniem środowiska elektromagnetycznego w środowiskach specjalnych, szczególnie w podziemnych wyrobiskach górniczych, a także badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń górniczych, w tym badania in situ.
Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu publikacji, autorem lub współautorem kilku patentów, współautorem wzoru użytkowego.
Pracuje na stanowisku kierownika Pracowni Badania Pól i Zaburzeń, jest kierownikiem badawczego Laboratorium Badań EMC (AB 666) i zastępcą kierownika wzorcującego Laboratorium Aparatury Pomiarowej EMC (AP 016).
Bierze udział w pracach międzynarodowych i krajowych organizacji normalizacyjnych, szczególnie w pracach Komitetu Technicznego KT 104 ds. kompatybilności EM Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Kontakt:

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy,
Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej,
pok. C/02
ul. Swojczycka 38
51-501 Wrocław

tel. +48 71 369 98 30
e-mail: m.kaluski@il.wroc.pl