Donat Zemełko

Donat Zemełko pracuje w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. na stanowisku kierownika Laboratorium Badawczego. Począwszy od 2002 roku, w Laboratorium tym zorganizował stanowiska do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Aktualnie zajmuje się głównie badaniami EMC, sprawdzaniem wyposażenia do badań odporności na zaburzenia, automatyzacją stanowisk badawczych i badaniami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1982). Ukończył studia podyplomowe w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektronicznych. Przez wiele lat zajmował się konstrukcją urządzeń elektronicznych, jest autorem lub współautorem trzech patentów dotyczących konstrukcji układów elektronicznych. Konstruował wyposażenie do badań EMC, a w szczególności generatory znormalizowanych zaburzeń impulsowych. Ma wiedzę praktyczną dotyczącą zasad konstrukcji urządzeń elektronicznych w aspekcie EMC. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów, następnie pracował w Instytucie Łączności – Odział we Wrocławiu. Zajmował się zagadnieniami EMC w instalacjach obiektów telekomunikacyjnych i przemysłowych. Opracował min. wymagania dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach telekomunikacyjnych TP S.A. z punktu widzenia EMC. Bierze aktywny udział w pracach Komitetu Technicznego nr 104 PKN ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej. Jest członkiem SEP.

Kontakt:

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

tel. +48 71 348 42 21
email: donat.zemelko@iase.wroc.pl