Roman Pietrzak

Roman Pietrzak, kierownik Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. W EMAGu zatrudniony od 2005 roku. Od 2007 na stanowisku asystenta naukowo-badawczegi. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wcześniej ukończył Technikum Elektryczne w Jastrzębiu-Zdroju. Obszar zainteresowań obejmuje zjawisko kompatybilności elektromagnetycznej, a w szczególności metody identyfikacji źródeł zaburzeń, ich filtracji oraz ograniczanie emisji zaburzeń elektromagnetycznych. Członek komitetu technicznego PKN ds. kompatybilności elektromagnetycznej, członek SEP.


Kontakt:

Roman Pietrzak, mgr inż.
Sekretarz Komitetu Sterującego
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Kierownik Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej
ul. Leopolda 31
40-189 Katowice

tel +48 32 200 75 22
email: roman.pietrzak@emag.pl