Zbigniew Hanzelka

Zbigniew HanzelkaZbigniew Hanzelka, Profesor w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału EAIiE AGH. Autor i współautor ponad 200 artykułów technicznych i naukowych. Redaktor czasopism: "Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej" oraz "Elektrotechnika i Elektronika". Jego obszar zainteresowań obejmuje jakość energii elektrycznej, a w szczególności redukcję negatywnego oddziaływania statycznych przekształtników na sieć zasilająca. Członek komitetów naukowych wielu międzynarodowych i narodowych konferencji, międzynarodowych i narodowych organizacji technicznych tj. IEC, UIE, CIGRE, PKN, komisji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego SEP ds. Jakości energii elektrycznej.

Kontakt:

AGH w Krakowie, Wydział EAIiE
Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych,
pok. B-1/119
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

tel. +48 12 617 28 78
email: zbigniew.hanzelka@agh.edu.pl