Cezary Worek

Cezary Worek

Cezary Worek (CV), urodzony 16 lutego 1965 roku w Morągu. W 1984 roku ukończył Technikum Mechaniczno-Energetyczne w Szczecinie zdobywając tytuł technik-elektronik. W tym samym roku rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku elektronika. Studnia ukończył z wynikiem dobrym zdobywając tytuł magistra inżyniera elektronika. W trakcie piątego roku studiów, 2 stycznia 1989 roku podjął pracę na AGH w Instytucie Elektroniki na stanowisku inżyniera. Jednocześnie w roku akademickim 1989/1990 pracował jako asystent na Uniwersytecie Jagiellońskim w Obserwatorium Astronomicznym. Od 1 października 1992 roku zatrudniony na etacie naukowo-badawczym w Katedrze Elektroniki AGH gdzie pracuje do dziś. Prowadzi zajęcia z zakresu elektroniki. Specjalizuje się w przedmiotach: Projektowanie układów elektronicznych z komputerowym wspomaganiem CAD, Kompatybilność elektromagnetyczna oraz Inżynieria systemów wbudowanych. Był współorganizatorem laboratoriów tych przedmiotów w AGH. W latach 1995-2000 podjął prace badawcze związane z wykorzystaniem technologii cienkowarstwowej do wytwarzania wielowarstwowych struktur przydatnych do aplikacji przemysłowych. Efektem tej działalności była praca doktorska pod tytułem "Optymalizacja wytwarzania wielowarstwowych struktur rezystywnych ze statystycznym planowaniem eksperymentu" którą obronił z wyróżnieniem 8 kwietnia 1999 roku. Z dniem 1 czerwca 1999 roku został adiunktem w Katedrze Elektroniki w AGH. Wykorzystując doświadczenia zdobyte w próżniowym nanoszeniu materiałów metalicznych wykonał, wraz ze współpracownikami, zasilacze i układy zapłonowe stosowane w zasilaczach łukowych lamp wyładowczych np. metalo-halogenkowych, sodowych, ksenonowych i siarkowych. W ostatnim czasie rozszerzył swoje zainteresowania naukowe o jednofazowe układy korekcji współczynnika mocy PFC (ang. power factor corrector) oraz zasilacze impulsowe z rezonansową końcówką mocy. W ramach prac nad energooszczędnymi systemami kontrolno-pomiarowymi wykonał również krótkozasięgowe łącza i systemy radiowe pracujące w paśmie ISM. Aktualnie zajmuje się budową układów zasilania z rezonansowym przetwarzaniem energii i systemów radiowych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem. Jest współautorem wielu publikacji naukowych w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz autorem i współautorem kilkunastu patentów dotyczących analizatora optycznego substancji płynnych, układów rezonansowego przetwarzania energii oraz systemów radiowych. Większość tych opracowań znalazło przemysłowe zastosowanie. Uczestniczył w realizacji grantów KBN, projektów celowych i rozwojowych w tym również jako kierownik badań. Jest opiekunem Koła Naukowego Elektroników i Uczelnianej Organizacji Studenckiej Electrical Engineering and Computer Sciences Students' Club.

Kontakt:

AGH w Krakowie, Wydział EAIiE
Katedra Elektroniki,
pok. C2/08
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

tel +48 12 617 29 83
email: cezary.worek@agh.edu.pl