O konsorcjum

Główne zadania konsorcjum obejmują:
 

• prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie problematyki EMC z uwzględnieniem specyficznego środowiska zakładów górniczych obejmujących między innymi: normy i prawo, praktyczne aspekty kompatybilności elektromagnetycznej w konstrukcji i eksploatacji urządzeń górniczych, radiowe systemy łączności i gospodarkę widmem elektromagnetycznym w podziemiach kopalń, jakość energii i zaburzenia niskoczęstotliwościowe w instalacjach kopalnianych,
• opracowanie metodyki badań i przeprowadzenie badań w warunkach kopalnianych dla określenia parametrów bardzo złożonego środowiska elektromagnetycznego wyrobisk górniczych,
• opracowanie metodyki badań i przeprowadzenie badań odporności kopalnianych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia elektromagnetyczne występujące w podziemnym wyrobisku górniczym i ustalenie marginesów odporności zapewniających bezpieczeństwo funkcjonalne,
• przygotowanie podstaw do wystąpienia z inicjatywą ustalenia odpowiednich norm w kraju i w Unii Europejskiej oraz do wystąpienia z odpowiednią inicjatywą do IEC.

ZałącznikWielkość
2011-05-04_CBSEMK_ulotka.pdf2.1 MB