Literatura

 1. Heliosz L., Pietrzak R., Opuszyński A. „Analiza możliwości prowadzenia badań odporności na zaburzenia przewodzone i promieniowane urządzeń silnoprądowych poza Laboratorium”, praca EMAG nr 380.037.8, rok 2008, kier. pracy: L. Heliosz.
 2. Heliosz L., Pietrzak R., Opuszyński A. „Opracowanie metody pomiarów i dokumentacji dotyczącej lokalizacji źródeł zaburzeń elektromagnetycznych w urządzeniach elektronicznych”, praca EMAG nr 380.034.7, rok 2007, kier. pracy: L. Heliosz.
 3. Jóskiewicz Z.M., Michalak M., Sieczkarek K.: Zmiany w normalizacji międzynarodowej w zakresie badań EMC (VII Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, Warsztaty EMC, Wrocław, 24 - 26 czerwca 2009) Wrocław, 2009, s. 1-9
 4. Michalak M., Pietranik M.: Pomiary kompatybilności elektromagnetycznej dużych urządzeń i całych instalacji (Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne) SIGMA-NOT, Warszawa 2008, nr 1, s. 34-37
 5. Michalak M., Strużak R., Pietranik M., Modrzewska M., Kałuski M., Skrzypek K., Macher M., Tyrawa P., Stajszczyk M., Bobrowski R.: Metody pomiarowe stanu środowiska EM oraz parametrów EMC urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących w kopalniach, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów w dziedzinie czasu praca IŁ nr 21300018, 2008, kier. pracy Michalak M.
 6. Michalak M.: Kierunki zmian w normalizacji (VI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, Warsztaty EMC, Wrocław, 27 - 29 czerwca 2007) Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2007, s. 291-295
 7. Pietranik M., Michalak M.: Czterokanałowy analizator zaburzeń krótkofalowych (Pomiary Automatyka Kontrola) 2006, nr 6, s. 66-68
 8. Pietranik M., Michalak M.: Pomiary kompatybilności elektromagnetycznej dużych urządzeń i całych instalacji (VI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, Warsztaty EMC, Wrocław, 27 - 29 czerwca 2007) Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2007, s. 247-255
 9. Pietranik M., Strużak R.G., Michalak M., Laszczyk P., Kałuski M., Hetel M., Skrzypek K., Macher M., Stajszczyk M., Bobrowski R., Pietrzela M.: Kompatybilność elektromagnetyczna i bezpieczeństwo funkcjonalne w kopalniach praca IŁ nr 21300026, 2006, kier. pracy Pietranik M.,
 10. Pietranik M.: Badanie porównawcze wzorca napięć zaburzeń radioelektrycznych (VI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, Warsztaty EMC, Wrocław, 27 - 29 czerwca 2007) Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2007, s. 287-289
 11. Pietranik M.: Powiązania Dyrektyw Europejskich z Dyrektywą EMC. Procedury i sposób przyznawania znaku CE dla urządzeń specjalnych (VI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, Warsztaty EMC, Wrocław, 27 - 29 czerwca 2007) Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2007, s. 157-175
 12. Pietrzak R., Heliosz L., Opuszyński A. „Analiza wymagań oraz potrzeb aparaturowych w celu przeprowadzania pomiarów elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych i promieniowanych w miejscu zainstalowania urządzeń”, praca EMAG nr 308.038.8, rok 2008, kier. pracy R. Pietrzak
 13. Pietrzak R., Heliosz L., Opuszyński A. „Opracowanie metody pomiaru i dokumentacji badawczych elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych i promieniowanych emitowanych przez silnoprądowe urządzenia elektryczne w miejscu ich zainstalowania”, praca EMAG nr 380.032.7, rok 2007, kier. pracy R. Pietrzak.
 14. R. Ligarski „Opracowanie wytycznych do konstrukcji aparatury kompatybilnej elektromagnetycznie”, praca EMAG nr 340.062.5, rok 2006, kier. R. Ligarski
 15. Sobolewski J., Kałuski M., Macher M., Modrzewska M., Pietranik M., Skrzypek K., Tyrawa P., Michalak M., Więcek D., Gołębiowski B., Kondrat M., Niewiadomski D., Wroński J., Grzybkowski M.: Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych praca IŁ nr 21300027, 2007, kier. pracy Sobolewski J.
 16. Worek C., „Szerokopasmowa metoda badania propagacji fal elektromagnetycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne; ISSN 1230-3496. — 2009 nr 10 s. 1952–1954. — Bibliogr. s. 1954
 17. Worek C., Inicjatywa dotycząca prawnych aspektów użytkowania pasm radiowych w górnictwie podziemnym wraz z aneksami „Stan wiedzy na ten temat propagacji fal elektromagnetycznych w podziemnych korytarzach oparty na literaturze światowej i badaniach własnych”, Raport z pomiarów propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowi” i „Opracowanie wyników propagacji w podziemnych wyrobiskach górniczych w Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit i porównanie ich z danymi literaturowymi”, Katedra Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków dla Prezes UKE Anna Streżyńska, Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa. Kraków dn. 2008-12-04.
 18. Worek C., Szczurkowski M. „Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem — Electromagnetic compatibility of electronic devices intended for use in explosive atmosphere”, Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 3 s. 176–178.
 19. Worek C., Szczurkowski M., „Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, materiały konferencyjne VI Krajowego Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice EMC’09, Łódź 8-9 październik 2009.
 20. Worek C., Szczurkowski M., „Kompatybilność elektromagnetyczna w podziemiach wyrobisk górniczych, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne; ISSN 1230-3496. — 2009 R. 82 nr 7 s. 268–270. — Bibliogr. s. 270
 21. Worek C., Szczurkowski M., Krzak Ł., Warzecha M., Jankowski H. „Czytnik RFID przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych”, Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2007 R. 83 nr 9 s. 94–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.. — EMC'07 : V krajowe sympozjum ,,Kompatybilność elektromagnetyczna w elektrotechnice i elektronice” : 04–05.10.2007, Łódź
 22. Worek C., Szczurkowski M., Kałuski M., "Zagadnienia propagacji fal radiowych w podziemnych zakładach górniczych w aspekcie gospodarki widmem radiowym", EMTECH 2010 : Zasilanie, informatyka techniczna i automatyka w przemyśle wydobywczym : ,,Innowacyjność i bezpieczeństwo” : Ustroń 19–21 maja 2010, konferencja naukowo-techniczna; Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ISBN 978-83-928970-4-0. — S. 45–49. 
 23. Zemełko D., Lewandowska A., Kudyba P.„Badania laboratoryjne urządzeń elektronicznych”, Energetyka – Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, Październik 2009, ISSN 0013-7294, str. 676-678