Konferencja "Środowisko Elektromagnetyczne Kopalń"

Witamy na stronie konferencji:

"Środowisko Elektromagnetyczne Kopalń"

pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

która odbyła  się w dniu 20-09-2011

w siedzibie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach.

 

Agenda Konferencji

8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15

Uroczyste otwarcie konferencji,
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG -  dr inż. Piotr Wojtas, Przedstawiciele Komitetu Sterującego Konsorcjum Centrum Badań Środowiska Elektromagnetycznego Kopalń

9:15 – 9:30

Kompatybilność elektromagnetyczna i bezpieczeństwo funkcjonalne w górnictwie – wprowadzenie.
Wyższy Urząd Górniczy -  mgr inż. Mirosław Krzystolik 

9:30 – 10:00

Aspekty prawne kompatybilności elektromagnetycznej w górnictwie.
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - mgr inż. Jacek Cuber

10:00 - 10:15

Przegląd nowości aparaturowych do pomiarów EMC

 Rohde & Schwarz - Mariusz Warzywoda

10:15 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 11:15

Jakość energii elektrycznej w zakładach górniczych i ich otoczeniu.

AGH w Krakowie - prof dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka

11:15 – 11:45

Zaburzenia wysokoczęstotliwościowe i gospodarka widmem elektromagnetycznym w podziemnych zakładach górniczych.

AGH w Krakowie -  dr inż. Cezary Worek

11:45 – 12:00

Zastosowanie badania odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz zgodnie z IEC/PN EN 61000-4-16 w środowisku kopalń

EM Test - Grzegorz Modrykamień 

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:15

Przegląd aparatury, MDO4000

Tespol Sp. z o.o. - Łukasz Pośpiech 

13:15 – 13:45

Przykłady braku kompatybilności elektromagnetycznej i ich konsekwencje.

Instytut Łączności – PIB - mgr inż. Marek Kałuski

13:45 – 14:15

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, mgr inż. Roman Pietrzak,

Instytut Łączności - PIB, mgr inż. Marek Kałuski, mgr inż. Marek Michalak 

14:15 – 15:00

Sesja pytań i odpowiedzi. 

15:00 – 15:15

Uroczyste zamknięcie konferencji
Przedstawiciele Komitetu Sterującego Konsorcjum Centrum Badań Środowiska Elektromagnetycznego Kopalń 

Streszczenia poszczególnych referatów oraz wygłoszone prezentacje dostępne są w zakładce "Materiały"

Osoby do kontaktu:

Roman Pietrzak - główny organizator
tel. +48 32 200 75 22, email: roman.pietrzak@emag.pl

Cezary Worek - agenda konferencji, sugestie programowe 
tel. +48 12 617 29 83, email: cezary.worek@agh.edu.pl

Łukasz Bogdan - rejestracja uczestników, uwagi do strony www
tel. +48 12 617 36 37, email: lukasz.bogdan@agh.edu.pl

 

Uprzejmie dziękujemy Patronowi i Sponsorom:

 Patronat:
WUG

 Sponsorzy: